زائرین
فتنه‌های بحران‌ساز آخرالزّمان
 
عشق یعنی به تو رسیدن

با نوای حاج حسین پویانفر
اومدم مهمون تو بشم

با نوای سید رضا نریمانی
منم از اربعین جاموندم...

با نوای حاج محمود کریمی
بی سرو سامان توام....

با نوای حاج امیر عباسی
ناموس خدا از شام بلا در راه است

ویژه پیاده روی اربعین
پیش از خود من قلبم به حرم رسیده

ویژه پیاده روی اربعین
عشقت دوباره مرا از این جاده میبرد

ویژه پیاده روی اربعین
همه کوله بارشون رو یک به یک بستن

ویژه پیاده روی اربعین
عازم نینوایم....

ویژه پیاده روی اربعین
آه حسرت تو سینه ام....

ویژه پیاده روی اربعین
12