زائرین
فتنه‌های بحران‌ساز آخرالزّمان
 
یا رسول الله

با نوای حاج مهدی بنی فاطمه
پیامبری بهت میاد

با نوای حاج مهدی بنی فاطمه
حبیبی یا محمد

با نوای حاج حسن خلج
ماه نو

با صدای محمد اصفهانی
یک فرشته

با صدا محمد اصفهانی
شکوه

با صدای محمد اصفهانی
رسول آسمانی

با صدای حامد زمانی
می روم امشب سوی والا

با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه
حبیبی یا محمد

با نوای حاج حسن خلج
روشن گشته جان جهان

با نوای حاج میثم مطیعی
12