زائرین
برقراری ارتباط با امام زمان
 
با خدا خواهی نزدیک، از خود دور باش

با نوای حاج محمدرضا طاهری
ای مهربان خدای پرده پوشم

مداح: حاج منصور ارضی
خطا کردم، عطا کردی

مداح: حاج محمود کریمی
تواشیح اسماءالحسنی

اجرای تواشیح اسماء‌الحسنی توسط گروه محمد رسول‌الله(ص)
علی ای ساقی کوثر

مداح: حاج میثم مطیعی
چشم حیدر چه بی جونه....

مداح: حاج سید مجید بنی فاطمه
بذر بخشش رو خودت بیا و تو دلم بکار

با نوای حاج محمود کریمی
ربنا ارحمنا

با نوای حاج منصور ارضی
هرچه خوبیست تو بر روی سرم می باری

با نوای حاج محمدرضا طاهری
علی رو کشتن و نمی شناختنش

مداح: حاج محمود کریمی
12