زائرین
فتنه‌های بحران‌ساز آخرالزّمان
 
کریم اهل بیت

تصاویر غمناک و غریبانه قبرستان بقیع و مزار شریف و مطهر حضرت امام حسن(ع)
عجب دردی درد غریبی

 روی سر سایه ای جز مصیبت و غم ندارم/ میون شهر مدیه یه هم ربونم ندارم
دومین مظلوم

یا اخ المظلوم غریب مادر/ تاب و توانم آمد به لب جانم ای سر و سامانم  دل پریشانم / ....
حسن جانم

از داغ تو ریزد از دیده ام ستاره/ دست ابری بر جانم آتش شراره / ....
سوگ کریم

از آتیش زهر دشمن از پا تا سرم می سوزه/ دارم آب میشم بی بی جیگرم داره میسوزه /.....
فایلهای شهادت