زائرین
فتنه‌های بحران‌ساز آخرالزّمان
 
کاش مدینه هم شبیه مشهدالرضا بشه...

با نوای حاج سید مهدی میرداماد
شرر زهر جفا سوخته پا تا سر من

با نوای حاج سید مجید بنی فاطمه
حسن با این زخم غربت، دلارو میسوزونه

با نوای حاج سید مهدی میرداماد
یه قبر بی نام و نشون

با نوای حاج میثم مطیعی
مدینه چه محزونه امشب

حاج حسین سیب سرخی
من اولین فرزند دلبند بتولم

با نوای حاج سعید حدادیان