زائرین
فتنه‌های بحران‌ساز آخرالزّمان
 

  نسخه چاپی


«حج» در کلام رهبریبزرگترین پشتوانه جهان اسلام، امت بزرگ اسلامی است
 

بزرگترین پشتوانه جهان اسلام، امت بزرگ اسلامی است; یعنی ملتهای مسلمان که وحدت و اتفاق آنها و غریو رعدآسای اعتراض آنها و قدرت اندیشه و بازوی کار و ثروت طبیعی و خداداده آنهـا میتوانـد دل هر دولـت مستکبـر را آب، و گـوش او را 
کَـر و پشـت او را خَـمکنـد.

حج مظهری و نمونهای از این پشتوانه عظیم و تمام ناشدنی و غیر قابل شکست 
را در برابر چشم ما میگذارند.
اینجاست که معنای حقیقی فریاد برائت در حج آشکار میگردد و چنین است که 
غریو دستجمعی مسلمانان در برائت از مشرکین، در حج روح میدمد و مضمون میبخشد.

آیا اکنون هیچ مسلمانی میتواند در این سخن حکیمانه شک کند که «حج بیبرائت حج نیست» ملتهای مسلمان بدانند که اگر با هم باشند دست خدا با آنهاست و دست خدا مقتدرتر از هر پدیده قدرتمند در عالم وجود است و دولتهای مسلمان بدانند که ملتهای آنان قویترین پشتیبان در مقابله با بیگانگان پرتوقع و متجاوز و غارتگر و بیرحماند. اگر ملتها به صحنه راه داده شوند، اگر به ملتها اعتماد شود، اگر با ملتها صادقانه عمل شود، دولتها آنچنان اقتداری خواهند یافت که نه در میدان نبرد لازم است از دشمنی بترسند و نه در عرصه بنای کشور و زندگی عمومی لازم است به بیگانهای احساس نیاز کنند...

اگر چنین شود، دولتهای عرب خود را مجبور نخواهند پنداشت که بر خلاف حق و برخلاف واقع، ملت فلسطین را نادیده بگیرند و مسأله فلسطین را به دست فراموشی بسپرند و با ایجاد رابطه سیاسی و اقتصادی با رژیم غاصب و متجاوز، صهیونیستها را به میان جوامع عربی راه دهند و بدین آسانی حصاری را که میتواند رژیم صهیونیستی را به مرور خفه کند، از گِرد او برچینند.

ما شک نداریم که در آینده نه چندان دور، عاقبت ملت فلسطین در سایه فداکاری خود و آگاهی دنیای اسلام به حقِّ مغصوب خود، دست
خواهد یافت و بیگانه متجاوز و ستمگر را از خانه خود بیرون خواهد افکند، ولی تصمیم و اراده دولتها و ملتهای مسلمان بفضل الهی خواهد توانست این آینده را تسریع کند و از محنتهای آن بکاهد.

در خاتمه همه حجاج عزیز را به اغتنام فرصت گرانبهای حج برای خودسازی شخصی و آیندهسازی اجتماعی دعوت میکنم و امیدوارم همه مسلمانان جهان به خصوص ملتهایی را که گرفتار حوادث تلخ و شدّتهای زندگیاند، به دعای خیر یاد کنند و این حقیر را هم از دعای خیر فراموش نکنند.(1)
* پینوشتها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 ـ پیام مقام معظّم رهبری، به حجّاج بیتالله الحرام در تاریخ 21 فروردین ماه 1376 برابر با دوّم ذیحجّةالحرام 1417ه. ق.
برچسب هاحج, رهبر, حضرت آیت الله خامنه ای, حج در کلام بزرگان
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما: