اعتقاد به موعود نجات بخش
  

شیعیان امیرالمومنین رستگاران عالمند.

 

شیعیان حضرت علی (علیه السلام)

موضوع: امام و امام شناسی

نویسنده: ابراهیم قدرتی

 

 

شیعه

شیعه درلغت به معنای پیرو و یاور است و بر پیروان و تابعان حضرت علی(علیه السلام) گفته می شود و اسم خاص آنان شده است.1

اعتقادات شیعیان

شیعه بر حسب عقیده شیعیان محمد(صل الله علیه و آله و سلم)پیغمبر اسلام است و علی بن ابیطالب(علیه السلام) پسر عمو و داماد او امام به حق است که از طرف خداوند به ولایت یعنی رهبری مسلمانان انتخاب شده. از این رو او را امیرالمومنین و مولای متقیان لقب داده اند و بر آنند که محمد (صل الله علیه و آله و سلم) که قلب او معرض الهامات حق است قبل از رحلت خویش علی (ع) را به جانشینی (خلافت) خود انتخاب فرمود تا آنکه پس از وی دین اسلام را در سراسر روی زمین برقرار فرماید.2

مسلمانانی که احساس می کردند پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) حضرت علی مناسب ترین فرد برای رهبری جامع اسلامی است به نام شیعه شناخته شدند.

شیعیان اعتقاد دارند که امامت به عنوان نهادی است که وظیفه پیامبر اکرم (ص) را حفظ خواهد کرد و از ناحیه شیعیان به اعتقاد نامه رسمی(ادای شهادتین) در آمده است. شیعیان علاوه بر اعتقاد بر وحدانیت خداوند و رسالت حضرت محمد مصطفی(ص) شهادت می دهند که حضرت علی (ع) امیرالمومنین ولی و دوست خداست. بدین ترتیب علاقه و سرسپردگی به امامان از عقاید اساسی شیعیان است. شیعیان همچنان معتقد هستند که شخص امام حامل علم الهی و ظرفیت و توان رهبریت روحانی جامعه است و می تواند رهبری مادی و روحانی جامعه را به دست گرفته و مسلمین را در همه امور دنیوی و هم در مسایل عقیدتی متحد و یکپارچه نگه دارد.3

 

ازچه زمانی بر پیروان حضرت علی (ع) شیعه گفتند ؟

برخی بر این عقیده هستند که پس از خلافت آن حضرت این نام بر پیروان ایشان اطلاق شده است. ولی باتوجه به احادیث نبوی می توان دریافت که نخستین بار رسول خدا (ص) بر پیروان علی (ع) شیعه اطلاق کرده است از جمله:

پیامبر اکرم(ص)فرمود: یا علی خداوند گناهان شیعه و دوستداران تو را بخشیده است. همچنین رسول اکرم (ص) در طی حدیث طولانی درباره فضایل علی(ع) به دخترش فاطمه(س) می فرماید: یا فاطمه، علی و شیعیان او رستگاران فردا هستند.

باز حضرت رسول فرموده است: هفتاد هزار نفر از امتم بدون حساب وارد بهشت می شوند .علی پرسید آنان کیانند؟ فرمود آنان شیعیان تو هستند و تو امام آنان هستی.

عده ای در همان روزگار پیامبر (ص) به شیعه علی (ع) معروف بودند.

شیعیان در زمان خلافت امیر مومنان(ع)تشیع خود را اظهار و به آن افتخار می کردند و باکی از آن نداشتند که خود را شیعه علی معرفی  کنند.

به هر حال منظور از شیعه همان پیروان و معتقدان به افضلیت حضرت علی (ع) است که این معنی پیش از خلافت آن حضرت مطرح بوده است و عده کثیری از صحابه او را شایسته خلافت پس از پیامبر می دانستند.4

 

 

 

پی نوشت:

1-     فیروز ابادی-محمدبن یعقوب-قاموس اللغه- ج3-بیروت -ص47

2-     ناس-جان بایر-تاریخ جامع ادیان-مترجم علی اصغرحکمت-انتشارات علمی وفرهنگی-تهران-1387ص767

3-     ویر-رابرت- جهان مذهبی-ترجمه عبدالرحیم گواهی-نشروفرهنگ اسلامی-تهران -1374-ص888

4-     کاشف الغطا-شیخ جعفر-دفاع از حقانیت شیعه-ترجمه غلامحسن محرمی-نشرحماسه-قم-1390-صص 12و11و10